top of page

Hoe de bondingreflex negatief gedrag versterkt.

Bijgewerkt op: 9 jul. 2022

Je gevoel van veiligheid wordt al gevormd in de buik. Was je welkom? Kon je de liefdevolle stem van je ouders horen? Voelde je verbinding door de warme handen op de buik? Voelt mama zich goed en is ze in een veilige en positieve omgeving? Tijdens deze 9 maanden en het eerste levensjaar wordt die basiszekerheid opgebouwd. Het is een levensbehoefte, even belangrijk als voeding, warmte, zuurstof,...


De bondingreflex ontstaat in een gezonde situatie 7 minuten tot een uur na de geboorte en wordt rond de achtste maand geïntegreerd. Het is de basisreflex van waaruit je je lichaamsdelen leert voelen en herkennen om ze vandaaruit te kunnen verbinden. Vanuit deze verbinding ontstaat een goede samenwerking/coördinatie tussen de lichaamsdelen onderling, en tussen het lijf en brein. De bondingreflex zorgt er zo voor dat ook het denken en het voelen in goede harmonie kunnen samenwerken.Veiligheid bepaalt in hoge mate je functioneren: hoe je denkt, hoe je je voelt en hoe je doet.

Deze reflex heeft alles te maken met verbinding maken met jezelf en anderen.

Het gevoel verzorgd en beschermd te worden, voorzien worden in de basisbehoeften, er mogen zijn, emotieregulatie worden beïnvloedt door de werking van deze reflex. De reflex is van essentieel belang voor het verkrijgen van zelfvertrouwen en vertrouwen, voor lichamelijke en geestelijke veiligheid en voor het vormen van vertrouwen in de wereld.

De bondingreflex helpt onder andere bij:

✅ emotieregulatie

✅ zelfvertrouwen

✅ gehoor en zicht

✅ focus

✅ empathie

✅ communicatie

✅ gevoel van veiligheid

✅ durf

✅ ...


Een niet geïntegreerde bondingreflex.

Een niet natuurlijke bevalling of een verstoorde start na de bevalling (couveuse, operatie moeder, ziekte, verwarring bij één van de ouders, adoptie) kunnen er ook voor zorgen dat bij het kind en ouder(s) de hechting wordt verstoord. Al deze oorzaken kunnen ervoor zorgen dat de bondingreflex niet goed wordt geïntegreerd. Deze heftige ervaring ofwel ook geboortetrauma, belemmert het kind om de aangeboden invulling van de basisbehoeften niet ten volle te kunnen ontvangen. Het zijn vaak de kinderen die moeite hebben om te luisteren, geen regels accepteren, te passief zijn, niemand vertrouwen, angstig zijn,... Wanneer de bonding reflex niet goed integreert, zal er niet alleen een minder goede hechting ontstaan tussen ouders en kind. Het kind zal zich ook minder goed kunnen verbinden met zichzelf, op zowel fysiek als sociaal-emotioneel niveau. Fysiek zie je een vertraagde motorische ontwikkeling omdat de verbinding/coördinatie tussen de lichaamsdelen verstoord is. Sociaal-emotioneel zie je de kenmerken passend bij het gemis aan basiszekerheid. Hoe deze zich uiten hangt af van de overlevingsstrategie die het kind kiest, zijn persoonlijkheids, de omgevingsfactoren en zijn eerdere (levens)ervaringen.


Bij het jonge kind uit zich dit vaak in:

✅ ontroostbaar huilen

✅ moeite met oogcontact

✅ weinig interesse in de omgeving

✅ nooit voldoende melk hebben doordat dit hem troost en afleidt van zijn onveilig gevoel

✅ gespannen lichaamshouding

✅ snel overprikkeld

✅ niet alleen kunnen zijn


Bij het oudere kind uit zich dit vaak in:

✅ wantrouwen

✅ vaak alleen zijn

✅ eetproblemen

✅ psychosomatische buik - of hoofdpijn

✅ veeleisend, bazig gedrag

✅ pleasen

✅ moeite met verandering

✅ onrust

✅ angst voor donker

✅ aanhankelijk

✅ verlegen

✅ snel huilen/boos

✅ beledigend gedrag, veel kritiek uiten

✅ gevoelig voor kritiek

✅ moeite met autoriteit


Wat kun je doen? Het kind met een niet goed geïntegreerde bondingreflex heeft stress. Het heeft geen verbinding: niet met zijn lijf, niet met zijn gevoelens en niet met zijn omgeving. Alleen erover praten heeft dan ook meestal geen zin. Verbinding met je lijf en van daaruit verbinding met je omgeving kun je vooral terugwinnen door te bewegen en door aangeraakt te worden. Het lijf moet terug naar de basis. De imprint voor veiligheid ontstaat grotendeels door te ‘voelen’. Een leuke oefening: Laat je kindje zich verstoppen onder een laken. Je kind is nu een cadeautje. Wees blij en nieuwsgierig met dit pakje. Ga nu raden wat er in je pakje zit. Voel aan het laken. Is dit een knie? Een hoofd? Een tennisbal? Een auto? Hou elke deel 5 tellen vast. Pak het pakje uit en wees enorm blij dat je kind in het pakje zat. Dit vinden ze geweldig!


67 weergaven0 opmerkingen
bottom of page