top of page

Meer lezen alleen helpt niet om vlot te leren lezen.

Als reflexintegratietherapeut en opvoedcoach ben ik dagelijks bezig met de ontwikkeling van kinderen. Het is een proces zo complex en intrigerend als het weefsel van het leven zelf. Onlangs bleek uit feedback van school dat mijn achtjarige zoon moeite heeft met lezen. De aanbeveling was duidelijk: meer oefenen. Toch weet ik, vanuit professioneel oogpunt én moederhart, dat meer lezen alleen niet helpt om vlot te leren lezen.


Lezen is niet alleen een cognitieve vaardigheid, het is een gecoördineerde dans tussen ogen, hersenen, en zelfs het hele lichaam. Wie alleen de focus legt op de letters, mist het grotere plaatje. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat fundamentele motorische vaardigheden zoals balans, coördinatie en lateralisatie diep geworteld zijn in de leesontwikkeling.


Laten we beginnen met balans. Het is het grondprincipe van ons fysieke bestaan, maar het speelt ook een cruciale rol in cognitieve processen. Een kind dat moeilijkheden heeft met balans, kan daardoor ook moeite hebben met het richten van de aandacht. Zonder een stabiele basis, kan het concentreren op de lijnen en vormen van letters en woorden een veel veeleisender taak worden.


Coördinatie is de harmonie tussen verschillende lichaamsdelen. Bij lezen vereist dit dat ogen synchroon bewegen langs de tekst, terwijl de hersenen deze informatie verwerken. Stel je voor dat een gebrek aan coördinatie niet alleen het fysieke proces van lezen hindert, maar ook hoe informatie wordt gedecodeerd en geïntegreerd.


Lateralisatie, het vermogen om het lichaam op een gecoördineerde manier te laten samenwerken over de middenlijn heen, is essentieel bij lezen. Het stelt ons in staat te begrijpen waar een woord of lettergreep eindigt en de volgende begint. Kinderen die worstelen met lateralisatie kunnen daarom moeite hebben om de volgorde van letters en woorden te begrijpen en te onthouden.


Dus, wanneer we staan voor de uitdaging om de leesvaardigheid van een kind te verbeteren, moeten we dieper kijken dan de pagina voor ons. Een kind dat worstelt met lezen, heeft wellicht baat bij activiteiten die motorische vaardigheden stimuleren, zoals:

  1. Balansoefeningen: denk aan het lopen over een lijn of balanceren op één been.

  2. Coördinatieoefeningen: ballen vangen of overgooien kan de oog-handcoördinatie aanscherpen.

  3. Lateralisatiespellen: zoals het aanraken van de linkerhand aan de rechtervoet, wat het kruisen van de middenlijn bevordert.

Deze benadering van leesproblemen door het stimuleren van motorische vaardigheden is geen vervanging voor het praktiseren van lezen zelf. Het is een complementaire strategie die het fundament kan versterken waarop leesvaardigheid is gebouwd. Door te investeren in de algemene neurologische ontwikkeling van een kind, verrijken we hun capaciteit om niet alleen te leren lezen, maar om te groeien in alle vaardigheden.


De boodschap is helder: wanneer een kind worstelt met lezen, laten we dan verder kijken dan de letters op de pagina. Laten we het hele kind zien en ondersteunen. Want elk kind verdient een holistische benadering die hun volledige potentieel ontgrendelt, niet alleen op school, maar in elk aspect van het leven.

12 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page